Kontaktné údaje firmy

AGENTÚRA MANNA s.r.o.

Latorická 4
821 07 Bratislava
 

Fakturačná adresa

Pšeničná 4
821 06 Bratislava
 
IČO: 367 49 117
DIČ: 2022 343 565
DIČ DPH: SK 2022 343 565
Číslo účtu: 262 107 4757 / 1100 (Tatrabanka)
IBAN SK59 1100 0000 0026 2107 4757
 

Kancelária - Obchodné zastúpenie

(a administratívne záležitosti)

 

Ekonóm

(fakturácia)

Prevádzka kuchyne (výrobne)

(zabezpečenie cateringu)

 

Cafeteria IBM

 

Cafeteria WestEnd Gate