Fair trade v našich prevádzkach

Fair trade je uznávaný koncept udržateľného rozvoja. Datuje sa od 50-tych rokov 20. storočia, pričom najväčší nárast a podporu zaznamenal za ostatných 20 rokov. Ide o model, ktorý ponúka ekonomické a podnikateľské riešenie chudoby v rozvojových krajinách.

Prostredníctvom priamych obchodných vzťahov, stabilných cien a lepšieho prístupu na trh posilňuje miestne výrobné a pestovateľské skupiny. Umožňuje jednotlivcom zlepšiť si životné podmienky a aktívne prispieť k pozdvihnutiu celej krajiny.

Práve vďaka dlhodobej udržateľnosti si Fair trade získal obľubu nielen verejnosti (zákazníkov nakupujúcich produkty s certifikátom Fair trade), ale aj uznanie ekonomických a politických inštitúcií.

Medzinárodná certifikačná známka Fairtrade zaručuje spotrebiteľom, že výrobky spĺňajú najvyššie sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy stanovené organizáciou Fairtrade International.

 

Základné kritériá pre udelenie známky Fairtrade:

- stabilná minimálna cena, ktorá zabezpečí prežitie farmárov a je nezávislá na výkyvoch cien na svetovom trhu,

- sociálna prémia, ktorá umožňuje investovať do udržateľného rozvoja komunít (školy, zdravotníctvo, infraštruktúra),

- zákaz detskej práce,

- investície do rozvoja chudobných komunít,

- predfinancovanie úrody a dlhodobé obchodné vzťahy,

- ochrana životného prostredia prostredníctvom podpory udržateľných spôsobov pestovania.

 

Známka Fairtrade sa vzťahuje na konkrétne výrobky, nie na firmy alebo organizácie, ktoré s týmito výrobkami obchodujú. Výrobky označené známkou Fairtrade musia mať certifikát na všetkých úrovniach obchodného reťazca. To znamená od výrobcu až po balené výrobky pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Iba tak je zaručené, že označený výrobok skutočne spĺňa štandardy Fairtrade.

V našich prevádzkach ponúkame Fair trade odrodové kávy typu arabika z Etiópie, Kene, alebo Kolumbie, pražené na Slovensku s certifikáciou Fairtrade.